1 result for year: 2003


Het ogenschijnlijke verschil tussen leraar en leerling – Amigo interview

Het ogenschijnlijke verschil tussen leraar en leerling  De leerling beschouwt zichzelf als een leerling. Bij de leraar ligt dat anders. In de ogen van de jnani zijn zowel de leraar als de leerling dat. Tijdens de sadhana staat de leraar de leerling toe zichzelf te zien als een leerling die inzicht zoekt bij een leraar. Uiteindelijk wordt ingezien dat noch leraar noch leerling ooit hebben bestaan of ooit zullen bestaan. een interview over leraarschap met Hans Laurentius Johan: Waaruit bleek dat je 'klaar' was om les te geven in advaita vedanta? Kwam dat door een speciale gebeurtenis?  Hans: In de tijd ...