1 result for year: 2006


Interview 2006 (denk ik)

Vraag: Veel van je bezoekers, leerlingen, volgelingen – hoe moet je ze eigenlijk noemen – willen weten hoe het realisatieproces bij jou verliep. Daar geef jij niet graag antwoord op, waarom? Hans: Omdat het erom gaat wat er gebeurt in degene die de vraag stelt. Wie is het die dit wil weten? Het is het ego dat op zoek gaat naar verlichting, daartoe aangezet door ies diepers, Dat wat er altijd is, God, of het Zelf. Bovendien bestaat het gevaar dat ‘mijn’ proces gezien wordt als maatgevend, terwijl ieders proces weer anders verloopt. Daar kun je geen sjabloon op leggen. Wel zijn er wat globale ontwikkelingslijnen te herkennen, fasen die bij de ...