1 result for year: 2021


De TAO van HANS – de inleiding…

Over dit boek - een inleiding De essays in dit tweede deel van m’n filosofische fragmenten dienen in wezen begrepen te worden als exercities in hardop denken - en: als een pak brieven aan u. Dat geldt evenzeer voor deel één: Aan de leiband, of je eigen pad?. De in deze twee werken geuite perspectieven, inzichten of opvattingen kunnen overigens beter als stepping stone dan als eindbestemming worden opgevat, daar kennis, ‘wijsheid’ en inzicht geen gefixeerde eenheden zijn, maar veel juister beleefd kunnen worden als videofragmenten, schetsen of foto’s, ge- maakt tijdens een steeds doorgaand ...