1 result for year: 2022


Valse Noot 1204. – Van binnenuit!

1204. Van binnenuit! - Openbaringen, inspiratie, visioenen, intuïties, transformerende of mystieke ervaringen, inzichten en wat dies meer zij, komen niet van ‘god’, of uit ‘the divine’, zijn niet magisch, worden ons niet toegezonden vanuit het ‘welwillende universum’ of zoiets onbestaanbaars, want ze komen niet van buiten-af. Ze komen van binnen-uit! Indien de geest is ontdaan van stress, van de terreur van nut en noodzaak, de aangeleerde bezorgdheid en het aandacht zuigende ‘alledaagse’, kunnen er zaken naar boven komen die in ‘het onbewuste’ reeds lang aanwezig waren – of waar ...