Artikelen en columns

In deze sectie staan zo’n 70 (gratis) artikelen, beschouwingen en columns van de hand van Advaita leraar Hans Laurentius, die vanaf 2000 tot vandaag werden gepubliceerd. Tussen 2010 en 2017 was Hans vaste columnist voor InZicht. Overigens verschenen ook teksten van of over hem in boeken als ‘Welkom in Satsang’, ‘Beginnersgeluk’, ’10 jaar InZicht’, ‘Dat wat is’, ‘Alles over niets’, ‘De wereld draait om jou’ en ‘Jullie moeten het zelf doen!’. Er is ook een tiental artikelen en columns in Engelse vertaling beschikbaar. Nog meer lezen? Zie de lijst met gepubliceerde boeken!


Valse Noot 1204. – Van binnenuit!

1204. Van binnenuit! - Openbaringen, inspiratie, visioenen, intuïties, transformerende of mystieke ervaringen, inzichten en wat dies meer zij, komen niet van ‘god’, of uit ‘the divine’, zijn niet magisch, worden ons niet toegezonden vanuit het ‘welwillende universum’ of zoiets onbestaanbaars, want ze komen niet van buiten-af. Ze komen van binnen-uit! Indien de geest is ontdaan van stress, van de terreur van nut en noodzaak, de aangeleerde bezorgdheid en het aandacht zuigende ‘alledaagse’, kunnen er zaken naar b...

Read More


Spiritualiteit, advaita en vaccinatie-gedoe

Waarom dit stuk? Omdat ik nogal eens verneem over spiritueel- of advaitachtige leraren (en anderen in die hoek) die er nogal rabiate ideeën op na houden... of beter: door rabiate ideeën bevangen zijn geraakt. Bijvoorbeeld, maar niet alleen, aangaande corona en vaccinatie. En soms meent, vreest of hoopt men dat ik 'dus' ook eventueel tot een dergelijk, of ander 'kamp', behoor of dat zou willen. Aangezien dergelijke mensen duidelijk m'n laatste twee boeken niet gelezen (of niet begrepen) hebben zal ik even wat verheldering trachten te geven. So, here we go! Ontwa...

Read More


Nog een paar! (Valse noten…)

Hans weet niet waarin hij nu weer beland is - en doet derhalve rare uitspraken... 26 oktober 2021 Dus hier nog een willekeurige selectie Valse noten, enjoy or not! 199. Schopenhauer en geluk. Of: een pessimist geeft altijd de beste raad. Plato, de proto-christen bij uitstek, deelde de menselijke ‘ziel’ op in drie delen: de rede, de sociale intelligentie, de driften. Schopenhauer heeft niks met zielen, maar behoudt de driedeling want: in de wereld, als relatief wezen besta je uit 3 delen: Wat je bent (temperament, intelligentie, gezondhe...

Read More


Lijden en zijn – Column in InZicht september 2021

Gelukkig of content zijn zou de default setting moeten of kunnen zijn zodra een directe dreiging of werkelijk probleem is opgelost. Honden en katten kunnen dat, maar wij mensen… Dieren leven gewoon overeenkomstig hun aard en de actuele omgevingssituatie. Maar wij lijken vrij graag moeilijk te doen. We zijn er niet ‘gewoon’, maar veronderstellen een ‘betekenis’, een ‘diepere’ reden van het bestaan, willen weten hoe te leven, en wat goed is en wat kwaad... Een oorzaak van ons lijden is dat wij verzonnen hebben hoe we zouden moeten zijn, en ...

Read More


Enkele “Valse noten”… + een kersverse satsang video van 9 juli .j.l

Sinds het voorjaar van 2020 begon ik korte (soms maar één zin 'lang') en wat langere stukjes te schrijven (mini essays), naast het werken aan wat De Tao van Hans werd. De werktitel van dit gebeuren is Valse Noten (Filosofische fragmenten III) - en zal t.z.t. in boekvorm gaan verschijnen. Het schiet al aardig op, moet ik zeggen, en bij deze laat ik je er (nog) een paar van zien. Een aantal kwamen immers al in De Tao van Hans in de voetnoten terecht, en wellicht las je dat boek al. Zo niet, snel aanschaffen dan!"Valse Noten" zal in de loop van volgend jaar verschijnen. ...

Read More


Het boek als kunstwerk – en het ongeduld van de moderne mens – uit “Aan de leiband, of je eigen pad?”

Nog los van het vermogen van boeken om te informeren en te amuseren, kan een echt boek ook als kunstwerk worden beleefd. Als een wereld die geopenbaard wordt dankzij de moeite en aandacht van een scheppende schrijver. Ik bedoel, we kunnen boeken op verschillende wijzen tot ons nemen. Voor mij is het vaak een kwestie van het aangereikte venster openen, de blik laten leiden door de aanwijzingen, verbanden en aandachtspunten die de schrijver aanreikt, het op me in laten werken als een volwaardig muziekstuk dat niet louter prettig klinkt, maar inhoud, diepte en wrijving ...

Read More


Zegen (klein tekstje uit nieuw boek – De Tao van Hans)

Zegen - is een hoofdstukje uit het in het najaar te verschijnen boek De Tao van Hans, de opvolger van Aan de leiband, of je eigen pad? Ofwel: Filosofische fragmenten II - over karakter & Wil, tijdgeest & moraal en andere zaken... Al sprekend kom je soms tot wonderlijke ontdekkingen. Of luisterend naar mensen. Anyway: kijkend naar een documentaire en een serie kwam een paar keer voorbij dat ‘men’ het had over: ‘toen en toen was ik het gelukkigst’… of: ‘dit of dat was de mooiste dag van mijn/ons leven’. Kasia en ik keken elkaar met enige verwonder...

Read More


Taalgebruik en denken

Jong geleerd, is lang gedaan!

In Aan de leiband, of je eigen pad? haalde ik Nietzsche aan die ons liet weten dat men moest leren dansen, net zoals men moest leren denken, spreken en schrijven. [1] Ook George Orwell onderschreef dit, zoals wordt aangehaald in Damon Youngs al in Leiband aangehaalde leuke boekje.  

‘Orwell stelde dat slecht taalgebruik samengaat met slecht denken. “Warrige gedachten leiden tot warrige zinnen, die misschien mooi lijken, maar de schrijver of lezer verder niets vertellen – wat tot dubieuze ideeën leidt. Taal wordt lelijk en onnauwkeurig als onze gedachten dwaas zijn, maar de slordigheid van ons taalgebruik maakt het ons ook makkelijker om dwaze gedachten te hebben.” Het was in de ogen van Orwell een morele plicht om helder te leren schrijven en denken. Zonder helderheid kunnen woorden nog zo mooi klinken, ze blijven vals.’ [2]

Read More


NIKS – hoofdstukje uit ‘Een handvol scherven’…

Lees dit boek, het staat vol met dit soort 'must-know stuff!

Voor de goede orde: Zelfonderzoek in advaitische zin gaat niet over het analyseren van het ‘zelf ’. Het is niet de bestudering van het ego en zijn geschiedenis, ervaringen, aannames en projecties. Het is veeleer het oog in oog trachten te komen met de onderliggende angst dat er helemaal geen zelf is en het aangaan en observeren van de intens onbehaaglijke sensaties die met dat vermoeden gepaard gaan.

Read More


Niemand gelooft, men hoopt en vreest!

Dit is een hoofdstukje uit Aan de leiband, of je eigen pad...

V: Hans, geloof jij in het bestaan van God? 

HL: Ik geloof noch in het bestaan van god noch in het niet bestaan ervan. God is voor de wakkere geen issue. Het is een overbodig concept. Daarnaast is het zo dat mensen naar mijn smaak helemaal niet ‘geloven’, ze hopen en vrezen, that’s all. En wie niet bang is, vreest niet en hoopt niet. Mensen vrezen God en proberen zich dan, weinig succesvol over het algemeen trouwens, aan een of ander idee te conformeren omtrent hoe je als ‘gelovige’ zou moeten zijn. Ze vervormen wat ze in werkelijkheid zijn naar een of ander tamelijk wisselvallig moreel setje ideeën. Het specifieke setje hangt af van allerlei factoren als locatie, cultuur, streek, de ouders, priesters, leerkrachten, etcetera. ‘Gelovers’ proberen ‘volgers’ te zijn, in essentie wantrouwen of vrezen ze hun eigen vermogens, zichzelf dus. Ze denken niet na maar proberen, nogmaals niet zo succesvol, een externe code te volgen [1], te voldoen aan een set voorwaarden, regels. 

Een echt mens, en zeker een ‘verlichte’, volgt geen codes of regels, hij/zij is immers Volwassen, Vrij oftewel Zelfstandig – kan zelf staan. [be-staan!]

Read More