Artikelen en columns

In deze sectie staan ruim 60 (gratis) artikelen, beschouwingen en columns van de hand van Advaita leraar Hans Laurentius, die vanaf 2000 tot vandaag werden gepubliceerd. Tussen 2010 en 2017 was Hans vaste columnist voor InZicht. Overigens verschenen ook teksten van of over hem in boeken als ‘Welkom in Satsang’, ‘Beginnersgeluk’, ’10 jaar InZicht’, ‘Dat wat is’, ‘Alles over niets’, ‘De wereld draait om jou’ en ‘Jullie moeten het zelf doen!’. Er is ook een tiental artikelen en columns in Engelse vertaling beschikbaar. Nog meer lezen? Zie de lijst met gepubliceerde boeken!


Een raar verhaal – omdat je moe(s)t wachten op ‘Een handvol scherven’ :)

‘Hallo’, zeg ik, ‘mijn naam is Hans, en ik ben verlicht.’
Hij trekt een wenkbrauw op, kijkt me aan met een lichte aarzeling, en reageert vervolgens met: ‘Hm, ik had begrepen dat mensen die dat beweren, het zeker niet zijn.’ 

‘Kan zo zijn’, hoor ik mezelf zeggen, ‘dat is een bekende stelling, maar ik heb begrepen dat je beter kan zeggen waar het op staat in plaats van er omheen te draaien en rare suggestieve uitspraken te doen, waar je je mee indekt om te voorkomen niet voor vol aangezien te worden.’ Ik glimlach en wacht af.

‘Dus het kan u niet schelen om niet voor vol te worden aangezien, of doet u gewoon graag opstandig?’ vraagt hij, en legt zijn schrijfgerei aan de kant.

Read More


Ongevraagd advies (updates volgen :) v. 4. 27 februari ’19

In het kader van 'ongevraagd advies is beter dan stompzinnige zwijgzaamheid', bied ik hieronder een lijstje aan van boeken en dergelijke die me het laatste jaar veel vreugde en geestelijk voer hebben bezorgd. Wanneer de geest geen voer krijgt gaat hij verdorren, en hansje houdt niet van een dorre geest, en beseft dat hij als organisme meer niet weet dan wel. Dus beschouwt hij zijn leventje lang boeken (vooral goede) al als echte vrienden. Graag leest hij dingen over zaken die hem prikkelen, die schuren, die buiten gewone, normale kaders gaan. Een mens wordt eerder meer volwassen door zaken te beschouwen die hem vreemd, nieuw, confronterend, uitdagend voorkomen, dan te herkauwen wat al 'geweten' wordt. De hersens moeten regelmatig gespeeld worden zeg maar. Dat lukt niet door dagelijks in te nemen wat overeenstemt met het gangbare, het eigentijdse zeg maar. We hebben om met Nietzsche te spreken eerder Oneigentijdse Beschouwingen nodig dan eigentijdse, die immers vol met de waan van de dag zitten en met de huidige (laag)culturele fixaties, politieke/populistische nonsense en sensatie belust overreageren. (Bijvoorbeeld over terrorisme, er vallen meer doden door overmatige suikergebruik, of auto verkeer en toerisme, dan door terroristische, immer 'gelovige' zwakzinnigen, maar wie is bang van suiker, toerisme of transport?)

Read More


Geluk of volwassen zijn?

Gepubliceerd in InZicht, september 2018

Grappig eigenlijk dat gemeend wordt dat leven zou gaan om gelukkig proberen te worden. The persuit of happines is gegarandeerd in de Amerikaanse grondwet. Niet geluk zelf, maar het najagen ervan. Lachen. Ook in het spirituele domein lijkt het daar vaak om te gaan, althans, in elk geval het proberen weg te komen bij ongelukkig makende situaties, gevoelens, neigingen. Op zichzelf is dat best begrijpelijk. Wie wil zich nou ongelukkig voelen? Punt is dat ellende er bij hoort. Leven is tamelijk weerbarstig en ieder mensje zal een flinke portie ellende dienen te verstouwen.

Read More


Vrijheidswaan in de fuik van de nieuwste religie

Eleanor Roosevelt zei ooit eens dat je drie soorten mensen hebt: Grote geesten bespreken ideeën, middelmatige geesten bespreken gebeurtenissen en kleine geesten bespreken andere mensen. Waarschuwing vooraf, dit is een vrij lang stuk en vraagt wat aandacht dus. Enjoy, or not & b well! Hans Laurentius, aug. 2018
Reuze fijn dat de mens zich in de tweede helft van de 20steeeuw bevrijd heeft van kleinburgerlijkheid en de daarbij passende patriarchale verhoudingen, van de godsdienstig knellende banden, de verzuilde structuren en zelfs op gegeven moment van het wat doorgeschoten en eenzijdige sociaal democratisch maakbare. Een mens mocht zichzelf gaan zijn, zich als individu ontplooien enzo. Hij dacht nu modern en vrij te zijn of gaan worden. Vrolijkheid alom! Maarrrr…

Read More


‘Samenleving’, een beschouwing op relatief niveau…

Intro: De laatste tijd lijkt in de satsangs het thema werkelijke Volwassenheid versus kind-mens mentaliteit een terugkerend thema. Dit wordt ook duidelijk wanneer je de video's van het j.l. juli gehouden Satsang Drieluik tot je neemt, deel 2 daarvan komt binnen kort op m'n youtube kanaal te staan. Aansluitend daarop, en lezend in een paar boeken en wat documentaires bekijkend kwamen de volgende gedachten op. Dus: Effe een beschouwinkje over ‘de samenleving’…(over ons dus op relatief niveau) Een samenleving waarin kinderen en jongeren wordt wijsgemaakt dat alles kan, dat ze kunnen worden wat ze willen, dat ze speciaal en uniek zijn, dat ‘nee’ niet bestaat, dat alles leuk moet zijn, dat enkel succes telt (bij voorkeur ‘instant’), en dat er geen beperkingen zouden bestaan, kan niet anders dan leiden tot een samenleving waarin vele jonge mensen gedesillusioneerd, gefrustreerd, narcistisch, gedeprimeerd, angstig en of agressief door het leven moeten ploeteren.

Read More


Bezig met bezig zijn…

De meeste mensen zijn verslaafd. Verslaafd aan bezig zijn. Eerder riep ik al eens in satsang dat de grootste angst is niet te bestaan. Ik zou het anders kunnen zeggen. De grootste angst is om alleen te zijn. Om alleen maar te zijn. Mensen die zich met spiritualiteit menen bezig te houden, zoals jij, lieve lezer, hebben meestal simpelweg een laag aan hun bezigheden toegevoegd, uiteraard in de oprechte –maar vaak onbewuste – overtuiging dat het nuttig is, zoals alle andere bezigheden.

Read More


Overpeinzingen op woensdagmiddag: bijdrage en zinloosheid… een overweging

foto samenDit stukje is een overweging. Een aftasten. Het leek me leuk het aan te bieden. Niet als een ‘zo is het en niet anders’ maar gewoon ter overweging. Misschien staat er iets in waar iemand iets aan heeft of mee kan. That’s all.

Er zijn mensen die de wereld wensen te verbeteren. En vaak, in satsang, kan men waarnemen dat ik daar grapjes over maak, of iets zeg in de trant van ‘zie eerst hoe-het-is’, en dan wie of wat er verbetering behoeft. Zo kan het lijken dat ik dat soort mensen weg zet, of afkeur. In wezen is eigenlijk het tegendeel het geval. Mijn wens is dat ze nogmaals goed kijken en onderzoeken waarvandaan hun behoefte aan verbetering komt. Zodat ze wellicht met nog meer helderheid kunnen ZIJN. Met minder aversie tegen wat ze tegenstaat, met minder emotionele en persoonlijke belasting.

Read More


One big nuthouse…

One big nut house - HLRozengeur&Prikkeldraad What we call thinking is actually neurosis.” Real thoughts are clear, spontaneous, like bubbles that well up in a pond. They are free from fear and anxiety. They are practical, effective. When you simply are, all is natural. Frantic thoughts are impossible, as well as anxiousness, aversion or greed, but only in your natural state. In your ego state you are ignorance, there is fear and fragmentation, et cetera. There you have lost contact with totality (though that is exactly what it is).

Read More


Guru, hulp of hindernis, een kleine beschouwing.

Guru, hulp of hindernis, een kleine beschouwing. - NIET gepubliceerd in InZicht februari 2018 :)

Leuk altijd zo’n vraagstelling. Zoals altijd zijn er tal van vooronderstellingen aanwezig in de vraag of stelling zelf. Maar die worden uiteraard vrijwel stelselmatig voor 't gemak over het hoofd gezien. In dit geval bijvoorbeeld dat zoiets objectief te meten of bepalen zou (moeten) zijn. Dat is direct al dubieus. Strikt genomen zijn er zoveel invloeden in iemands leven dat nooit met enige accuratesse gezegd kan worden wat tot wat bijdraagt of juist niet. (Ik vond het bijvoorbeeld erg helpend een soort leraar te hebben meegemaakt die me probeerde eronder te houden en de baas te spelen.) Soms krijg ik de vraag in hoeverre mijn activiteiten van de afgelopen 20 jaar als leraar/schrijver hebben geleid tot doorbraken of ontwaken. Het antwoord is: ik weet het niet. Zelfs als iemand een doorbraak of inzicht heeft waar ik bij ben, of ontwaakt in m’n nabijheid, wat allebei veelvuldig is voor gevallen, naast allerlei andere relatieve veranderingen, kan ik met geen mogelijkheid claimen dat dit (enkel) door mij komt. Dat zou een vreemde versimpeling zijn, een lineaire denktrant die mij zeer bizar voorkomt. Er zijn zoveel factoren die tezamen de voorwaarden doen ontstaan die tot een soort ‘uitkomst’ leiden, dat iets claimen erg vreemd en tamelijk arrogant is en op afgescheiden denken gebaseerd.

Read More


Jamida – en natuurlijk blijf ik me verbazen…

En natuurlijk blijf ik me verbazen… Het is eind januari. Lees ik zomaar een artikeltje in The Guardian getiteld: Muslim woman receives death threats after leading prayers in Kerala. En ik denk: hoe is het toch mogelijk dat anno 2018 er nog steeds mensen zijn die geloven in geloven. En bovenal dat er vrouwen zijn die het als vooruitgang zien als zij ook een religieuze functie mogen vervullen of als lid actief kunnen zijn tijdens verkiezen uit naam van een religieuze partij. ‘What the hell are u smoking?’, komt dan op. Of zoiets als ‘Are u daft by choice or are u taking pills for it’. Religies zijn een vloek, een uiting van totale onwetendheid, ze zijn repressief en anti-leven ‘by nature’, en vooral vrouwonvriendelijk (op z’n zachtst gezegd) per definitie!  Wist je dat er Joodse gebeden zijn die beginnen met zoiets als ‘ik dank god dat ik niet als vrouw geboren ben*’. Echt waar. Niet te geloven. En komt dat door de door mensen bedachte god? Nee, dat komt door autoritaire mannetjes, die als de dood zijn voor onafhankelijk denkende sterke prachtige vrouwen! Het is apen-kolder. En dan denken mensen dat wij boven de dieren verheven zijn. Ha! Religies zijn een vloek. Vloeken is aangeleerd, bidden en geloven ook! Wake up. Spiritualiteit begint pas als hokjes geest, homofobie, xenofobie en religieus gezever worden achter gelaten. Wanneer echte rationaliteit sentimenteel traditioneel patriarchaal gedoe transcendeert. Wakker worden betekent van je geloof vallen.

Read More