Artikelen en columns

In deze sectie staan zo’n 70 (gratis) artikelen, beschouwingen en columns van de hand van Advaita leraar Hans Laurentius, die vanaf 2000 tot vandaag werden gepubliceerd. Tussen 2010 en 2017 was Hans vaste columnist voor InZicht. Overigens verschenen ook teksten van of over hem in boeken als ‘Welkom in Satsang’, ‘Beginnersgeluk’, ’10 jaar InZicht’, ‘Dat wat is’, ‘Alles over niets’, ‘De wereld draait om jou’ en ‘Jullie moeten het zelf doen!’. Er is ook een tiental artikelen en columns in Engelse vertaling beschikbaar. Nog meer lezen? Zie de lijst met gepubliceerde boeken!


Het ogenschijnlijke verschil tussen leraar en leerling – Amigo interview

Het ogenschijnlijke verschil tussen leraar en leerling  De leerling beschouwt zichzelf als een leerling. Bij de leraar ligt dat anders. In de ogen van de jnani zijn zowel de leraar als de leerling dat. Tijdens de sadhana staat de leraar de leerling toe zichzelf te zien als een leerling die inzicht zoekt bij een leraar. Uiteindelijk wordt ingezien dat noch leraar noch leerling ooit hebben bestaan of ooit zullen bestaan. een interview over leraarschap met Hans Laurentius Johan: Waaruit bleek dat je 'klaar' was om les te geven in ...

Read More


Amigo interview 2002 – Is het zus of zo?

Is Het zus of zo…? - Hans Laurentius - Amigo in gesprek met Hans Laurentius over de ideeën wat Realisatie nu is en betekent.  Amigo: ik las onlangs ergens het volgende: 'Er is niets wat gewonnen of bereikt kan worden; je bent allang perfect. Je hoeft alleen maar het diploma aan te nemen, waar je allang voor geslaagd bent...' Wordt Realisatie niet te veel gemystificeerd door de persoon?  H:

Read More


Eerst worden we wakker, dan worden we wijzer

Verschenen in inzicht nr. 15, 2002.

omslag15Zoals velen had ik het idee, dat wanneer verlichting eenmaal een feit zou zijn, me dan alles helder zou zijn en gemakkelijk af zou gaan. Ook was er de overtuiging, toen het eenmaal zover was, dat het bijzonder eenvoudig zou zijn anderen te helpen toegang te krijgen tot het voor de hand liggende eerste gegeven, namelijk dat wij bewustzijn zijn. Nu, jaren later, ontstaat er een glimlach bij het terugdenken aan die aanvankelijke naïviteit. Vooral in de beginjaren bleek het helemaal niet zo eenvoudig om allerlei patronen, egoresten en neigingen te doorzien. En hoewel de stralende helderheid me niet meer verliet, bleef er een niet aflatende bereidwilligheid nodig om het proces dat ik ‘doorwerking en verdieping’ noem niet in de weg te zitten.

Read More


Bereidwilligheid – Amigo interview 2001

Hans Laurentius noemt bereidheid een van de belangrijkste voorwaarden op het pad van de zoekers naar waarheid. Bijvoorbeeld om te zien hoe grappig en hol de verhaaltjes van het ego zijn Vragensteller: Hans, zijn er bepaalde voorwaarden waar de spirituele zoeker aan moet voldoen? HL: Zijn er bepaalde voorwaarden waaraan de spirituele zoeker moet voldoen? Voor allen die interesse hebben in werkelijke spiritualiteit gelden dezelfde basisvoorwaarden. Een heel cruciale daarvan is bereidwilligheid. Meer specifiek de bereidwilligheid in elke situatie te zien wat waar is. ...

Read More


Psychologie versus sadhana

Verschenen in Inzicht nr. 6, 2000.

omslag6-1Het zelfonderzoek van de psychologie kan alleen uitmonden in Zelfonderzoek als het voorbij alle kennis gaat, dus ook voorbij de kennis van de psyche. Psychologisch inzicht Dat het voor de mens van belang kan zijn enig psychologisch inzicht te verwerven zal niet vreemd klinken. Het 'ken u zelve' begint dan ook meestal op dit niveau. Dat er aan deze kant een voorkeur is voor 'ben u zelve' is een andere zaak. Hoe dan ook begint voor de meeste mensen de bewustwording met het verwerven van inzicht in de eigen reactiepatronen. Zelfonderzoek begint dus in eerste instantie met een kleine 'z'.

Read More