Een paar boeken die ik graag wil aanraden (updatet op 26-01-2020)

Let op, dit is een lange tekst, ga er ff voor zitten… en zet je smart phone even uit.

Hier een paar boeken (en een video) die bijzonder interessant zijn voor echte mensen šŸ™‚ Niemand is ooit ‘af’ of ‘klaar’ als organisme op deze mooie aarde; of sterker nog, zoals Meester Nietzsche zei ‘Alles is altijd ‘wordend‘ en: ‘De mens is een brug, geen doel’ ! (uit: Aldus sprak Zarathoestra).
Wij hebben onszelf – bescheiden als we zijn – echter wel tot doel, tot maat der dingen*, en zelfs tot kroon der schepping verheven. En sinds 1800, na de ‘verlichting’ en de industriĆ«le revolutie zijn we echt ‘en masse’ erop voorruit gegaan, ondanks de lastige issues die er bestaan. Die vooruitgang heeft enkele flinke voordelen by the way (verrijking, meer welvaart voor meer, langer leven, daling armoede & honger, afname kindersterfte, racisme, ). Maar erg zijn ook aandacht punten: Ontkoppeling, afgescheidenheid, eenzaamheid, ontworteling, onechtheid, vervreemding, ont-aarding (letterlijk bedoeld), verwoesting van de aarde dankzij wie wij er Ć¼berhaupt zijn… plus, onze veelgeprezen globalisering lijkt Islamisme (politieke, radicale islam) in de hand te werken en de vele positieve aspecten van de Westerse cultuur te verzwakken: wetenschap, rede-lijkheid, scheiding kerk en staat, onafhankelijke rechtspraak, het morele niet aan religie overlaten maar op feiten baseren, enige solidariteit met hen die het lastiger hebben, openheid m.b.t. niet-hetero’s enzovoorts – wat niet wil zeggen dat er geen kritiek mag zijn, dat mag juist wel, en dat is ook een verdienste van het verlichtingsdenken en liberaal-humanisme).


Beetje hoogmoedige, domme, kortzichtige en ondankbare wezens, wij ‘mensen’. Ook tamelijk blind voor alle enorme voordelen van het leven in dit tijdvak, trouwens, het was voor ons mensjes nog nooit zo goed als NU! Goed om te weten, en te laten doordingen, want uiteraard zijn de doemprofeten zoals altijd het meest populair en lijken het meest ‘diepgaand’ en wellicht tamelijk vaak misleid (Zie o.a. de ‘realisten’ Pinker en Boudry). Ik ben ook vaak kritisch, ook in m’n laatste boek, maar laten we ook beseffen dat we kritisch kunnen en mogen zijn omdat we niet alles verkwanselen aan veiligheid, maar ook hebben leren houden van vrijheid. Hoe de balans tussen deze twee polariteiten moet liggen is lastig, maar we kunnen leren, vooral als we (her)leren (te) lezen en denken.
De volgorde van de hier afgebeelde boeken is overigens arbitrair…

*Leuk trouwens dat Montaigne schreef: ”Voorwaar, Protagoras vertelt ons een groot verhaal door de mens de maat van alle dingen te maken, maar zijn eigen maat heeft hij nooit genomen.’ Montaigne was ook de man die zichzelf vroeg: wat weet ik? (Maar dan in het Frans, hihi)

Anyway: ‘De aarde is ziek’, zei Nietzsche 150 jaar geleden, ‘en die ziekte heet ‘mens’…’ Maar, we kunnen leren, zoals gezegd, en wakker(der) worden, en hoeven niet louter voor onszelf te leven, maar bijvoorbeeld voor – en als sensitief en intelligent deel van – een geheel als: aarde, plant, dier, mens, directe omgeving en voor dat wat zal leven na ons… En velen doen dat ook, en veel is heel veel beter dan in bevoordeeld 1860, toen Nietzsche 16 was, en Schopenhauer zijn diepgaande pessimisme ontvouwde.


Er zijn er dus al die dit ‘doen’, of zo bezig zijn… of dit aan het ontdekken zijn.
En we zijn allemaal, als zoogdier zijnde, bovenal, en allereerst ‘Earthling’, zoals Bowie ook liet weten… Dat is na Bewustzijn, onze meest concrete identiteit… wordt wellicht tijd uit te zoeken hoe ons als zodanig te gedragen…?

Wie meer wil weten dan het plat eigentijdse, op de waan van de dag gebaseerde, conformistische of moedwillig en slecht geĆÆnformeerde dwarsigheids-gedoe dat via Facebook, twitter, internet en ‘t nieuws over u wordt uitgestort, LEES BOEKEN! en laat u inspireren en uw geest verrijken in plaats van vergiftigen met eenzijdigheid en sensatie ‘nieuws’. De wereld – dat zijn wij! Dag! (Blijf (of ga) lezen, blijf denken!)

Oja, effe wat goed nieuws: in 1800 kon 12% van de mensheid lezen en schrijven, nu 85%. In 1800 leefde ruim 90% van de mensen in armoede, nu 8 %. In 1800 stierven ongeveer 45% v.d. kindertjes, nu ongeveer 7 %.

Ook al is die aarde een beetje ziek (van ons) er is ook veel wat wij goed doen, zo misantroop is het ook weer niet. Bijvoorbeeld: Vandaag (!) zijn bijna 140.000 mensen aan armoede ontsnapt, en gisteren ook, en morgen ook! En vele, vele tienduizenden hebben vandaag elektriciteit gekregen en schoon drinkwater. En dat is al jaren zo, elke dag!!!! En zo is er veel meer goed nieuws wat het nieuws nooit haalt… want only if it bleeds, it leeds (the news). En verbeteringen gaan stap voor stap, maar rampen en sensationele gebeurtenisjes zijn plotseling, laat je niet brainwashen door de bad-news en sensatie preoccupaties van tv e.d. Want: heb je nou echt meer zin om in 1763, 1430, 680, of 154 te leven in plaats van nu? Ondanks Boudry’s wet van het behoud van gezeik…? (Nog een goed nieuws feitje: de Ecosia zoekmachine, heeft afgelopen maand (!) dankzij hun gebruikers (ik o.a.) weer bijna een miljoen (!!!) bomen geplant. Schakel ook over, zie mijn stukje daar over, dank.)

Dat het eigenlijk zo goed gaat, is reden te meer zou ik zeggen, om nog wat verder wakker te worden, de basics gaan eigenlijk boven verwachting goed – al moeten we zoals betoogd altijd kritisch blijven en onrechtvaardigheden blijven aankaarten en vrijheid, eerlijkheid, waarheid en verantwoordelijkheid blijven steunen. Maar wat de negatievelingen, cultuurpessimisten, doemprofeten of postmoderne-marxistische-politiek-correcte ideologen, islamisten-knuffelaars, misleide religie-respecteerders, schaam-europeanen, christelijke Taliban kruisvaarders, neo-nazi’s, xenofoben en xenofielen ook roepen, het grootste deel van wat ze beweren en over ons uitstorten aan zwartgalligheid is onzinnig, onwaar, onwetenschappelijk, niet onderbouwd, overdreven, ideologisch verdraaid en niet op feiten, maar op dwaze sentimenten gebaseerd. En in wezen mens onwaardig, als we nog enige waardering hebben voor redelijkheid, menselijkheid en zorgvuldige wetenschappelijke feiten tenminste…

Ik zeg: Lang leven de verlichting, in allerlei opzichten of betekenissen, al moeten we altijd zeer kritisch blijven, aanpakken waar nodig is en ons gevoel niet vergeten. De scenius (zie Eno’s video onderaan) van vrijdenkers, filosofen, kunstenaars, uitvinders en wetenschappers hebben ons hoe dan ook echt bevrijdt uit het middeleeuwse waar vele miljarden echter zelfs nu nog in zijn blijven hangen (vooral religieuzen en andere magisch ‘denkenden’). Ook al zijn de meeste van ons de menselijke kleutertijd nog lang niet ontgroeid, ik ben blij te mogen zeggen en schrijven wat ik meen (dankzij hen), zonder vervolgd te worden, zonder honger, zonder angst voor op hol geslagen, bewapende kerels met al dan niet religieus geĆÆnduceerde testosteron vergiftiging, en met schoon drinkwater en goedkoop licht. Onwetend pessimistisch of nostalgisch – maar diepzinnig klinkend – maar somber geklaag helpt niemand. Net zomin als naĆÆef aannemen dat alles prima is. Dus let’s wake up some more and count our many blessings and create some more!

Zodat nog meer mensen een kans hebben op een zinvol bestaan, en de welgestelden der mensheid (wij dus) nog een stapje verder gaan, en onze afgescheiden zienswijzen kunnen overstijgen, niet enkel voor ons eigen heil, maar voor ieder levend wezen op deze nog steeds prachtige planeet. En met gepaste waardering voor de cultuur en de vele individuen en groepen denkers, wetenschappers, initiatiefnemers en kunstenaars die dit mogelijk maakten.

Geen van de onderstaande boeken zijn pure Advaita boeken – al zit er veel van in in de laatste 2 door mij geschreven voorbeelden. Had geen zin om weer met giganten als Nisargadatta, Krishnamurti, Ramana of kleinere meesters as Smit, Foster, Carse, McKenna, of wie dan ook te komen aanzetten, dat kennen jullie al, denk ik. Er is echter veel meer van belang dan enkel dat, zoals ik in Aan de leiband, of je eigen pad? en in de laatste satsang video’s probeerde aan te geven.

Lees en leer, lieve vrienden en vriendinnen. Lees en leer. De volgorde is ‘random’.

Happy new year enzo šŸ™‚

Want we kenne klaguh als volgt:

Ja, maar de feiten zijn ook zoals gezegd: de armoede en honger verminderen snel, sterfgevallen door moord en oorlog dalen, racisme, homohaat en seksisme verminderen elk jaar, de criminaliteit neemt af, analfabetisme daalt jaarlijks, vervuiling neemt af sinds de jaren ’70, fascistische dictaturen zijn sindsdien weg, het aantal democratieĆ«n groeit, natuurbescherming neemt toe, de welvaart groeit wereldwijd etc. etc. Klinkt raar als je het nieuws moet geloven… lees daarom boeken. Het is zo slecht nog niet nu… En vandaag zijn er weer bijna 140.000 ontsnapt aan extreme armoede. Morgen ook! (Maar dat komt nooit in ‘het nieuws’.)
Heerlijk geschreven boek over de evolutie van de waarheid, geloofsonwillekeur, religieuze waanideeƫn, hebben illusies zin enzovoorts. Modern, toegankelijk en belangrijk boek.
In dit helder en meeslepend geschreven boek maakt Richard Dawkins voor eens en voor altijd duidelijk dat evolutie bewezen is en boven Ć”lle twijfel verheven. Het is de simpele waarheid: wij zijn verwanten van de chimpansees, iets verdere verwanten van andere dieren, nog verdere verwanten van de plantenā€¦ Dit weten we omdat er een groeiende stroom van bewijzen voor bestaat. Evolutie is een feit en dit boek laat dat zien.
Bijzonder interessant, diepgaand en toch vlot geschreven boek met een inspirerend uitzicht op een nieuwe visie mbt mens EN aarde. Nietzscheaanse Terrasofie, goed plan!
Dank voor de tip Thalia!
Geweldig betoog omtrent het nog steeds zeer wijdverbreide respect voor religies en religieuze opvattingen (waanideeĆ«n), de zogenaamde bewaarders der moraal… Zelfs na ruim 150 Verlichting (en Darwin), zijn we nog niet genoeg doordrongen van het verwrongen perspectief van gelovigen, dat maar blijft hangen in Middeleeuwse visies, met alle dagelijks kleine en grote ellende van dien. Kritisch, helder, terzake kundig, vaak schokkend en slechts 15 euro! Wie nog meer wil, kan ook eens naar Sam Harris of Christopher Hitchens (God is niet groot) op zoek. Er zijn ook vele video’s over Dawkins en Harris (en Christopher Hitchens) op youtube te vinden. Leer meer! Gelovigen bepalen nog steeds te veel het menselijke, politieke en morele landschap.
Een pracht filosofie geschiedenis met enige nadruk op hoe de verschillende perioden/denkers naar dieren keken, met illustraties, en met Plato’s driedeling als leidraad

Een oorspronkelijk linksige maar originele en kritische geest, ook auteur van ā€˜De ondergang van het denkenā€™
Wie de krant erop naslaat, is geneigd te denken dat de wereld gedoemd is ten onder te gaan, of dat de periode van vooruitgang voorgoed voorbij is Steven Pinker laat zich echter niet gek maken en kijkt naar de feiten. En die zijn hoopvol. We worden gezonder, rijker, leven meer in vrede, en zijn zelfs steeds gelukkiger. En dat is niet alleen zo in het rijke Westen, maar overal ter wereld. De oorzaak? Het vertrouwen in wetenschap en redelijk denken dat sinds de Verlichting steeds wijder is verspreid. Wat wel waar is: die Verlichting staat onder druk. Er is scepsis tegen wetenschap, en demagogen proberen het vertrouwen in redelijk denken te ondermijnen. HL: Geweldig boek, must read voor elk redelijk mens die iets wil leren, en zijn negativiteit-bias wil bijstellen, en uit de klauwen wenst te blijven van sentimentele links- of rechts-ideologie.
Laat deze maar zitten… Ik mag Rutger best graag, maar dit is te dun (qua inhoud, het boek is te dik), te anekdotisch, al is het best vlot geschreven. En nu, gezien de huidige hysterie omtrent corona, en de voorgaande omtrent terrorisme… nee, de meeste van ons zijn niet goed wijs, of zoals ik in Leiband zei, voor ik Bregman las: de meeste mensen zijn geen klootzakken… Dus ik dacht, ik pas even slordig deze omslag aan šŸ™‚
Ik zei al in satsang: lieg niet/spreek waarheid. Dit boek gaat er diep op in, en leuk voor mij om te zien dat hij bekend is met bv Nietzsche en Krishnamurti
Dank voor de tip Tom!
Alle godsdienstige waanzin grondig uiteengezet van de horror der ‘grote’ religies. Mustread, ook voor zogenaamd seculieren. We weten er nog steeds vĆ©Ć©l te weinig van.

Een positieve (lichtelijk conservatieve – in de goede zin van het woord, en) kritische en zeer onderlegde geest, over de Westerse grondslagen en het enorme verschil met de Islamitische zienswijze, en het politieke effect van globalisering.
Belangrijk boek!!! Misschien in de bieb of 2e hands te krijg, of in het engels (West and the rest)… Ik heb een extra exemplaar, wellicht lenen? Goed is ook: Ruud Koopmans – Het vervallen huis van de Islam – Prometheus 2019
Most of us want to make a difference. We donate to charity, buy Fairtrade coffee, or try to cut down on our carbon emissions. Rarely do we know if we’re really helping, and despite our best intentions, our actions can have ineffective — and sometimes downright harmful — outcomes. Confronting this problem, William MacAskill developed the concept of effective altruism, a practical, data-driven approach which shows that each of us has the power to do an astonishing amount of good, given the right information. His conclusions are often surprising; by examining the charities we give to, the goods we buy and the careers we pursue, Doing Good Better is a fascinating and original guide which shows how, through simple actions, you can improve thousands of lives — including your own.
Over de relatie met de natuur: Nietzsche, Sartre, Voltaire, Proust, Austen, de Beauvoir, Rousseau… Leuk boek! Het verband tussen Tuin, Natuur en Denken.
šŸ™‚ Ge-Wel-Dig… Wat een energie, en vrolijke wakkere boosaardigheid.
De Duitse hedendaagse filosoof over globalisering, economie, klimaat, het antropoceen en andere wezenlijke maatschappelijke bewegingen.
Voor wie b.v. Hannah Arendt’s werk te zwaar acht dit compacte boekje als tegenwicht tegen nationalisme, populisme en andere pre-fascistoĆÆde tendenzen die overal aan kracht winnen.
Fantastisch en rijk boek over de mens, een boek dat iedereen zou moeten lezen, en kan lezen. Goed en vlot geschreven en veelomvattend
Beknopte en zeer heldere inleiding op Nietzsche, met als focuspunt ‘Waarom god dood is’, een hogere moraal?, over zijn voorspelling mbt nihilisme en meer, zeer goed en nog immer actueel!
Over illusies omtrent het cultuurpessimisme: de feiten zijn optimistischer dan menigeen denkt: b.v. over (afnemend) racisme, de feitelijke afname van geweld, rampen, ziekten, armoede, vervuiling enzomeer. Verfrissend boek, lees en wees minder pessimistisch over ‘de mens en de toekomst’. (Leunt wel her en der wat veel op mensen als Pinker en Norberg).
Je brein bepaalt je zijn, je zijn bepaalt je brein. Dus pas op wat je bewust of onbewust traint. Over de werking van hersenen,
op een toegankelijke vlotte wijze. Over neuroplasticiteit, denken en voelen, neuropathways, angst, biassen (vooroordelen zijn ingesleten hersenpatronen) en meer leerzaams!
To live now and not to know this work is to be a kind of historical fool missing a crucial part of the consciousness of the age — W.L. Webb * Guardian * The ferocious testimony of a man of genius — Stephen Spender * London Magazine * What gives the book its value is the sound it gives out; the harsh roar give out by a wise and experienced animal as a warning that the herd is in danger — Rebecca West * Sunday Telegraph * He is one of the towering figures of the age as a writer, as moralist, as hero… in The Gulag Archipelago he has acheived the impossible — Edward Crankshaw * Observer * It is impossible to name a book that had a greater effect on the political and moral consciousness of the late twentieth century — David Remnick * New Yorker *
Hoe religie alles vergiftigt. Van de inmiddels overleden journalist, auteur, docent en criticus die zijn leven wijdde aan het aan de kaak stellen van religieuze waanzin die nog steeds de wereld in haar greep heeft. Lees, leer, lach en huiver… en trap niet in het geklets dat gematigde religieuzen geen kwaad kunnen, of dat culturele diversiteit per se een goede zaak is, het is struisvogelpolitiek. Gematigde religieuzen creĆ«ren de voedingsbodem waaruit altijd fanatisme ontspruit, zowel Islamitisch gedonder als bv in de VS waar de Christelijke Taliban steeds meer macht verwerven…
Een toch tamelijk onthutsend boek – zelfs voor een enigszins belezen anti-theĆÆst als ik. Goed gedocumenteerd werk van deze hoogleraar sociologie en auteur over de crisis in de islamitische wereld, het wereldwijde groeiende fundamentalisme in de islam (en het christendom), ook in Nederland! Zo gematigd zijn de meeste gelovigen niet als wij graag denken, en ook de gematigden vormen een voedingsbodem voor meer extreme vormen van godsdienstwaanzin. Lees en leer, zeg ik nog een keer.
En natuurlijk mijn laatste boek! Waar al deze of soortgelijke werken in aan bod komen, gegroepeerd rond het thema van echt denken, autonomie, relgieloze spiritualiteit, liefde voor rede-lijkheid en echt onderzoek i.p.v. geloof in geloven en wat dies meer zij
Voor wie genoten heeft van delen 1 & 2, en al wat geleerd heeft over onderzoeken, denken, kijken enzovoorts, hier deel 3 van mijn bewustwordings trilogie… Voor beginners: lees ook EHBO en De vreugde van verlichting…

Geestig is tot slot om te vermelden dat de uitgebreide literatuurlijst die ik aan het eind van m’n laatste boek (Aan de leiband, of je eigen pad?) toonde nu al is uitgebreid met een kleine 70 titels. Weet je dat ook weer. Mijn bibliotheek groeit dus gestaag, en daar geniet ik enorm van, al zijn er nu nog meer titels die ik heel graag wil lezen, maar nog niet gelezen heb! Dat is trouwens mede dankzij jullie donaties als dank voor m’n youtube materiaal. Het wordt dus goed besteed! DUS: THANX a lot for your donations. X

Oja, en kijk dit ook eens, in alle rust, over cultuur, politiek, creativiteit, muziek, ‘control and active surrender’, Scenius ipv Genius en veel veel meer. Het heeft nog Engelse ondertiteling ook (met een paar kleine slordigheden erin maar dat geeft niet) – bijzonder intelligente en boeiende vent die Eno – pracht plaat trouwens zijn laatste Ambient werk Reflection. Ben al fan van hem sinds ik 14 of 15 was…

Nog even dit als ik mag. Eno heeft een heel mooie benadering van de term ‘cultuur’, namelijk: creative hearts; anything you don’t have to do [for survival]; dat loopt van een schilderij zoals bijvoorbeeld CĆ©zanne dat pleegde te doen, tot een muziekstuk, tot een creatief motiefje op een taart, een zelfgemaakte ansichtkaart, een praalwagen bij carnaval, de werkzaamheden in je tuin… Dan kan de slimmerik roepen: ‘oke, alles wat je niet hoeft te doen… een kat verzuipen, of een moord plegen hoef je ook niet (altijd) te doen voor survival. Dus deze ‘waarde’ slaat nergens op’. Dan ben je echter niet ‘slim’ maar een idioot die de ‘geest’ van het statement of de definitie niet wil snappen. Er zijn altijd bizarre uitzonderingen te bedenken indien je niet wil snappen wat bedoeld wordt… Of te dom bent om stemrecht te verdienen šŸ™‚ En zo ook m.b.t.: ‘je kunt niet bewijzen dat god niet bestaat, nee, klopt, maar ook niet dat de Grote Groeze Woenzel niet bestaat… Geen argument dus! Zo is het ook waanzin te menen dat enkel de bijbel of de koran de morele waarheid in pacht zou hebben… Wetenschap is prima in staat aan te tonen wat welzijn bevordert en wat het doet afnemen. Waak voor doorgeslagen relativisme, respecteer nooit zomaar ‘andere’ culturen, of religies/culturen als gelijkwaardig. Denk na! God is een illusie. En als het erg is atheĆÆst te zijn, zeg ik, met Dawkins: U, gelovige in Jahweh, Jezus of Allah bent ook atheĆÆst, want u gelooft niet in Zeus, De Groene Woenzel, de Tandenfee, Sinterklaas, Manitoe, Krishna of Wodan… de echte atheĆÆst gelooft gewoon niet in Ć©Ć©n god meer dan u. Non-sense al dat ge-geloof. Free your mind and learn to think…

Anyway, geef nu even ruimte aan deze grote geest, en zie hoe een vrijdenker, een echte creativeling tot unieke perspectieven komt door zijn rede, zijn hersens en gevoel echt te gebruiken…

En dat religie, b.v. het ggrrristen-dom nog steeds de VS (en vele andere naties) in de greep heeft, om niet te spreken van de horrors van vele Islamitische landen, blijkt wel uit deze walgelijke foto… Sam Harris zegt in de Amerikaanse context terecht dat AtheĆÆsten uit de kast moeten komen. Ik blijf fijn goddeloos, en blijf erover schrijven en spreken want we hebben amper door hoe diep de verderfelijke invloed van religieuze dwaasheid deze pracht planeet blijft overheersen. Vandaar de paar specifieke titels in het lijstje boeken hierboven. Informeer u zelf! Het gaat dieper en is fnuikender dan u denkt, zie b.v. Hitchens, Dawkins, Harris, Onfray, Pinker, Boudry… en… Nietzsche!