Ongevraagd advies – v. 4. 27 februari ’19


In het kader van ‘ongevraagd advies is beter dan stompzinnige zwijgzaamheid’, bied ik hieronder een lijst boeken – en een paar video’s – aan die me het laatste anderhalf jaar – of iets meer – veel vreugde en geestelijk voer hebben bezorgd en nog zullen gaan bezorgen – neem ik aan. Wanneer de geest geen voer krijgt gaat hij verdorren, en hansje houdt niet van een dorre geest, en beseft dat hij als organisme meer niet weet dan wel. Dus beschouwt hij zijn leventje lang boeken (vooral goede) al als echte vrienden. Graag leest hij dingen over zaken die hem prikkelen, die schuren, die buiten gewone, normale kaders gaan, of een beetje moeite kosten. Een mens wordt eerder meer volwassen door zaken te beschouwen die hem en z’n ‘rede’ vreemd, nieuw, confronterend, uitdagend en stimulerend voorkomen, dan te herkauwen wat al ‘geweten’ wordt.

De hersens moeten regelmatig gespoeld (en gevoed en uitgedaagd) worden zeg maar. Dat lukt niet door dagelijks in te nemen wat overeenstemt met het gangbare, het gemakkelijke, het eigentijdse zeg maar. We hebben om met Nietzsche te spreken eerder Oneigentijdse Beschouwingen nodig dan (louter) eigentijdse, die immers vol met de waan van de dag zitten en met de huidige (laag)culturele fixaties, politieke/populistische nonsense en sensatie belust overreageren. (Bijvoorbeeld over terrorisme: er vallen meer doden door overmatig suikergebruik, auto verkeer of toerisme, dan door terroristische, immer ‘gelovige’ zwakzinnigen, maar wie is bang van suiker, toerisme of transport?).
Kortom een dieet dat enkel bestaat uit ‘het alledaagse’ plus wat louter ‘eigentijdse info/nieuws’ leidt onherroepelijk tot een karige middelmatige oppervlakkigheid, geestelijke luiheid en algemeen aanvaard kudde-achtig geneuzel.

Informatie is geen kennis, kennis is geen wijsheid, wijsheid is geen liefde, liefde is geen ‘muziek’, zal ik maar zeggen (zoals meester Zappa ons uiteenzet op Joe’s Garage meen ik).

Anyway, put er vrijelijk uit. Enne, lees een BOEK. Geen e-book bij voorkeur. Wetenschappers toonden inmiddels aan dat mijn intuïtie klopte, dat zaken gelezen vanaf een scherm minder diep doordringen dan van papier. Een boek is fysieker. Dus voor ons reëler. Lees, sta stil, laat het doordringen, keer ernaar terug, stoei ermee, maak ezelsoren, kras erin, gooi ermee, en verander. Een echt boek kan je perspectief veranderen, en aangezien alles perspectivistisch is en niet ‘vast staand’, is dat mooi, dat is leven zeg maar. Je kunt zomaar een ander leven ‘krijgen’ door iets werkelijk te lezen en laten doordringen, want hoe ‘je’ kijkt, bepaalt voor een groot deel wat je ziet, voelt en ‘doet’.

Leven, lezen en leren schelen steeds maar een letter, in het midden! Oke. In dankbaarheid hierna mijn lijstje. Ik zal het met enige regelmaat updaten, althans dat is nu het plan. De volgorde is alfabetisch en nu in categorieën geplaatst, wat overzichtelijker is, maar zegt verder dus niets over de kwaliteit, alsof ik dat al werkelijk diepgaand zou kunnen beoordelen, en dus ook niet over de mate van mijn waardering (hoewel elke titel wel ergens om gewaardeerd wordt, anders zou het niet in het lijstje opgenomen zijn). Het zijn alleen die titels die me ‘recentelijk’ (sinds 2016) hebben weten te vinden, of hervinden, en hebben weten te raken of vitaliseren. In een aantal ben ik trouwens nog bezig, andere zijn vrij vlot herlezen, en flink wat van de werken liggen nog op me te wachten (zo fijn).

Brian ENO – Reflection 2017. Echte Ambient

Overigens vragen sommige titels vrij veel (van mij in elk geval), en lees ik die dus niet zo snel, ze zijn nogal omvangrijk zeg maar, qua inhoud en/of qua aantal bladzijden; Schopenhauers ‘Wereld als wil en voorstelling’ bij voorbeeld telt zo’n 1200 blz, Montaigne’s ‘Essays’ nog meer. Nietzsche’s geweldige ‘Menselijk, al te menselijk’ of ‘Morgenrood’, Pascal’s Pensee’s (Gedachten), Kant’s ‘Kritiek’ of Sloterdijks ‘Sferen’ zijn ook niet dun, of perse makkelijk – het zijn geen streekromannetjes zeg maar – en Safranski’s fantastische (en omvangrijke) bio’s – en die van anderen over b.v. Rousseau of Foucault, zijn niet louter levensbeschrijvingen, maar ook en vooral reizen door het ‘denken’ van de gebiografeerden. Derhalve is het vaak een kwestie van gedeelte lezen, het op me in laten werken, iets noteren, het eventueel herlezen alvorens verder te kunnen; de wat diepere boeken worden dus eigenlijk niet gelezen maar bestudeert, zoals het ook hoort naar mijn idee: het is immers geen consumeren.

Het rijkelijk en vrijelijk ‘studeren’ wijst zo zijn eigen weg, en leidt me nu – februari 2019 – terug naar de 17e en 18e eeuw (Voltaire, Rousseau, Spinoza, Descartes, Locke, Hume) geloof ik, en door Een beestachtige geschiedenis van de filosofie (erg mooi en gaaf boek!) en o.a. een inleiding van Karl Jaspers en Sloterdijk, vooraleer ik kan hopen ‘serieus’ terug te keren naar mijn vrienden Nietzsche en Schopenhauer. Al kan ik nooit goed echter zonder ze, dus lees ik die toch ook tussendoor (smile). Maar goed ik lees/las ook af en toe dingen ter vermaak: Bommel en Toon Tellegen bijvoorbeeld kwamen af en toe langs, of de horror-held Lovecraft om wat te noemen, en kijk wel eens naar series. Leuk en educatief bovendien! Oke, shut up now and Anyway: Hanske is voorlopig nog een heeeeeeele tijd zoet (heb nog vele duizenden bladzijden – en minstens 2 jaar – te gaan dus – Inshallah), heerlijk. Ik heb nu de boeken in wat categorieën verdeeld, en uiteraard zouden bijvoorbeeld een aantal titels uit de categorie maatschappij kritiek ook in de categorie filosofie geplaatst kunnen worden (bijvoorbeeld het werk van filosoof John Gray of Ton Lemaire of van Erich Fromm) maar goed, zo is het in elk geval overzichtelijker gemaakt. Oja, en veel van de titels heb ik 2e hands gekocht via boekwinkeltjes.nl – daar is veel te vinden voor niet teveel geld! Zelfs een aantal van mijn titels zijn daar verkrijgbaar.

Ben over wat ik lees en wat er zoal in me opkomt aan het schrijven, bijna ongemerkt is er al weer materiaal ontstaan dat qua omvang gelijk is aan Olie op het vuur of Een Handvol Scherven. Dus ik denk dat er t.z.t wel een (waarschijnlijk dik) boek in zit, of een paar delen, we zullen zien. Hoe dan ook:  Enjoy & de groeten van David!

(Inmiddels – januari 2021 – is er veel meer gelezen, en veel geschreven wat inmiddels resulteerde in twee boeken: Aan de leiband, of je eigen pad? (september 2019) en De Tao van Hans (november 2020)… En het lezen en schrijven gaat voort!

Zie mijn Boekenoverzicht/bestelopties

Literatuur lijst in categorieën ( 2016-2019…  🙂

Biografieën/boeken ‘over’…
Alfred Jules Ayer – Bertrand Russel – Aula
R.F. Beerling – Van Nietzsche tot Heidegger – 3 studies – Van Loghum Slaterus
Jacques Benoit – Meester Eckhart – Ankh-Hermes
Dr. B.J. Bierens de Haan – Schopenhauer – Kruseman
David Bodanis – Einsteins grootste fout – het leven van een feilbaar genie – Ambo/Anthos
Karl-Heinz Breier – Kopstukken filosofie: Arendt – Trouw editie
R. Brons – Lyotard lezen – ethiek, onmenselijkheid en sensibiliteit – Boom
Peter Burke – Kopstukken filosofie: Montaigne – Trouw editie
Lesley Chamberlain – Nietzsche in Turijn – een intieme biografie – Atlas
Tom Claes – George Simmel – moraalfilosoof van de moderniteit – Van Gorkum
Peter Claessens – Alle Lust Wil Eeuwigheid – het magistrale levensscenario van Friedrich Nietzsche – De Arbeiderspers
Willy Coolsaet – Nietzsche over de wil tot macht – Foucault in zijn spoor – Klement
Leo Damrosch – Jean-Jacques Rousseau – een rusteloos genie – Ten Have
Philippe Desan – Montaigne – a life – Princeton University Press
Joachim Duyndam – Kopstukken filosofie: Levinas – Trouw editie
Didier Eribon – Michel Foucault – een biografie – Van Gennep
Stephen Fry – De Stephen Fry Kronieken – Een autobiografie – Thomas Rap
Patrick Gardiner- Kopstukken filosofie: Kierkegaard – Trouw editie
Martin de Haan – Aan de rand van de wereld: Michel Houellebecq – De Arbeiderspers
R.M. Hare – Kopstukken filosofie: Plato – Lemniscaat
F.L. van Holthoorn – Hume – leven en werk – Klement
Karl Jaspers – Nietzsche en het christendom – Bijleveld
C.G. Jung – Herinneringen, dromen, gedachten – een autobiografie – Lemniscaat
Bart van Loo – Napoleon – De schaduw van de revolutie – De Bezige Bij
Mary Luytens – Krishnamurti (biografie in 3 delen) – Ankh-Hermes
Thomas Mann – Over Schopenhauer en Nietzsche – Aspekt
John Stuart Mill – Auguste Comte & Positivism – Serenity Publishers
Ray Monk – Ludwig Wittgenstein – Het heilige moeten – een bio – Prometheus
Hans Reijzer – Het gevaar van de Joodse erfenis – over Freud en de psychoanalytische beweging – Bert Bakker
Charles Rivers editors – Ayn Rand & Atlas Shrugged – the life and legacy of the author and book
Rüdiger Safranski:

 • Friedrich Schiller, of de uitvinding van het Duitse idealisme – Atlas
 • Goethe – Kunstwerk van het leven – Atlas Contact
 • Romantiek – Een Duitse affaire – Atlas
 • Arthur Schopenhauer – de woelige jaren van de filosofie – Olympus
 • Nietzsche – een biografie van zijn denken – Olympus
 • Heidegger en zijn tijd – Olympus

Tom Sorell – Kopstukken filosofie: Descartes – Lemniscaat
Roger Scruton –  Kopstukken filosofie: Spinoza – Lemniscaat
Peter Singer
– Kopstukken filosofie: Marx – Lemniscaat
– Kopstukken filosofie: Hegel – Lemniscaat
C.C.W. Taylor – Kopstukken filosofie: Socrates – Lemniscaat
Paul van Tongeren
– Het Europese nihilisme – Friedrich Nietzsche over de dreiging die niemand schijnt te deren – Vantilt
– Nietzsche – Amsterdam University Press
Richard Tuck – Kopstukken filosofie: Hobbes – Lemniscaat
J.O. Urmson – Kopstukken filosofie: Berkeley – Lemniscaat
Gerard Visser – In gesprek met Nietzsche – Vantilt
Alan Watts — In my own way – an autobiography – New World Library
Richard Whelan – Self-Reliance – the wisdom of Ralph Waldo Emerson – Three Rivers Press
Bernhard Zeller – Hermann Hesse in woord en beeld – De Arbeiderspers

Geschiedenis/geschiedenis filosofie

Erno Eskens – Een beestachtige geschiedenis van de filosofie – ISVW
Peter Frankopan – De Zijderoutes – een nieuwe wereldgeschiedenis – Spectrum
Moses I. Finley – De oude Grieken – Bijleveld
Jacques le Goff – De cultuur van middeleeuws Europa – Wereldbibliotheek
Anthony Gottlieb – De droom der verlichting, de opkomst van de moderne filosofie – Ambo
Yuval Noah Harari
– Sapiens – A brief history of humankind – Vintage
– Homo Deus – Een kleine geschiedenis van de toekomst – Thomas Rap
–  21 lessons for the 21st century – Random House UK
Karl Jaspers – Kleine leerschool van het filosofisch denken – Bijleveld
Bart van Loo – De Bourgondiërs – Aartsvaders van de lage landen – De Bezige Bij
Frank Rebel (red.) – Basisboek Westerse filosofie – ISVW
Bertrand Russel – Geschiedenis van de Westerse filosofie – Kosmos
Peter Sloterdijk – Filosofische temperamenten – van Plato tot Foucault – Boom
J. Sperna Weiland – De mens in de filosofie van de 20ste eeuw – Meulenhoff
H.D. Stöver – De Romeinen – Meesters in het machtsspel – Meulenhoff
J. Storich – Geschiedenis van de filosofie – Aula
Ewald Vanvugt  – Roofstaat – wat iedere Nederlander moet weten – Nijgh & van Ditmar

Filosofie
Aristoteles – Ethica Nicomachea Uitgeverij Damon
Steve Bruce – Sociologie – de kortste introductie – Spectrum
Albert Camus – De mythe van Sisyfus – De Bezige Bij
Aleister Crowley – The book of lies – Weiser books
Epictetus – Zakboekje – Boom
Jacques Derrida – Marges van de filosofie – Agora 
Paul Feyerabend – Farewell to reason – Verso Books
Tim Fransen – Brieven aan Koos – avonturen van een zolderkamer filosoof – Das Mag
Jurgen Habermas – Geloven en weten  – en andere politieke essays – Boom
J. van Hoof e.a. – Sociologie en de moderne samenleving – Boom
Horkheimer/Adorno – Dialectiek van de verlichting – filosofische fragmenten – Sun
Immanuel Kant
– Kritiek van de zuivere rede – Boom
– De drie kritieken – een becommentarieerde keuze (R. Schmidt) – Sun
Søren Kierkegaard – Denken en zijn – Boom
John Locke – Leidraad voor het verstand – Boom
Jean Francois Lyotard – Waarom filosoferen? – Klement
Maurice Merleau-Ponty – Lof der wijsbegeerte – Boom
Michel de Montaigne – Essays – Boom
Friedrich Nietzsche

 • Oneigentijdse Beschouwingen – De Arbeiderspers
 • Het geval Wagner – De Arbeiderspers
 • De geboorte van de tragedie – De Arbeiderspers
 • Menselijk, al te menselijk – De Arbeiderspers
 • Morgenrood – De Arbeiderspers
 • Aldus sprak Zarathoestra – Wereldbibliotheek (+ Boom uitgave)
 • Voorbij goed en kwaad – Wereldbibliotheek
 • Genealogie der moraal – De Arbeiderspers
 • De Antichrist – De Arbeiderspers
 • De vrolijke wetenschap – De Arbeiderspers
 • Ecce Homo – De Arbeiderspers
 • Afgoden-schemering – of hoe men met de hamer filosofeert – De Arbeiderspers
 • Nagelaten fragmenten in 7 delen – Sun
 • Waarheid en leugen – Boom
 • Over nut en nadeel van geschiedenis voor het leven – Historische Uitgeverij
 • Herwaardering van alle waarden [De wil tot macht] – Boom
 • U heeft nooit een woord van mij begrepen (Brieven van Nietzsche & Malwida von Meysenburg) – Boekencentrum bv

Blaise Pascal – Gedachten – Boom
Francois de La Rochefoucauld – Collected maximes and other reflections – Oxford University Press
Jean Jacques Rousseau – Reveries of the solitary walker – Createspace
Bertrand Russel
– Waarom ik geen christen ben – en andere essays over religie e.d. – Meulenhoff
–  Het ABC van de relativiteit – Boom
Rüdiger Safranski
– Hoeveel waarheid heeft de mens nodig? – Atlas
– Het kwaad – het drama van de vrijheid – Atlas
Jean Paul Sartre
– Walging – Singel
– De wegen der vrijheid – Contact
Arthur Schopenhauer
–       De wereld als wil en voorstelling – Wereldbibliotheek
–       Bespiegelingen over levenswijsheid – Wereldbibliotheek 
–       Er is geen vrouw die deugt – De Arbeiderspers
–       De kunst van het gelijk krijgen – Boom
–       De wereld een hel – Boom
–       Essays and aphorisms – Penguin
–       De vrijheid van de wil – Wereldbibliotheek
Friedrich Schiller – Brieven over de esthetische opvoeding van de mens – Octavo Publicaties
Peter Sloterdijk
– Het kristalpaleis – een filosofie van de globaliseringSun
Wat gebeurde er in de 20ste eeuw?Boom
De hartslag van de wereld (met Alain Finkielkraut) – Boom
– Woede en Tijd – Sun 
– Regels voor het mensenpark – Boom
Spinoza – Brieven over het kwaad – Wereldbibliotheek
Voltaire
– De onwetende wijsgeer – een keuze uit het mengelwerk – Van Gennep
–  Filosofische vertellingen – Van Gennep
Ludwig Wittgenstein – Tractatus logico-philosophicus – Atheneaeum
Damon Young – Filosoferen in de tuin – Ten Have

Maatschappijkritiek, cultuurfilosofie & psychologie
Mortimer J. Adler & C. Van Dooren – How to read a book – Simon & Schuster
Hans Achterhuis
– De utopie van de vrij markt – Lemniscaat
–  De erfenis van de utopie – Ambo
Hannah Arendt – The origins of totalitarianism – Schocken Books
Brad Blanton – Radical Honesty – How to transform your life by telling the truth – Sparrow Hawk
Sanne Blauw – Het best verkochte boek ooit* (*met deze naam) – hoe cijfers ons leiden, verleiden en misleiden – De Correspondent
Rutger Bregman
– Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers – De Correspondent
– Gratis geld voor iedereen – De Correspondent
Richard Dawkins – God als misvatting (The God Delusion) – Nieuw Amsterdam 
Theodore Dalrymple 
– Leven aan de onderkant, het systeem dat de onderklasse in stand houdt – Spectrum 
– Door en door verwend, kritiek op de sentimentele samenleving – Nieuw Amsterdam 
Antonio Damasio – De vreemde orde der dingen – Wereldbibliotheek
Richard Dawkins – Het grootste spektakel ter wereld, bewijs voor evolutie – Nieuw Amsterdam 
Midas Dekker – Lichamelijke opvoeding – Contact
Ap Dijksterhuis – Het slimme onbewuste – denken met gevoel – Prometheus
F. van Doorne/M. Korthals – Filosofie en maatschappijkritiek – In debat met Habermas – Boom
Charles Eisenstein – Sacred economics – Evolver Editions 2011
Erik H. Erikson – Levensgang en historisch moment  – Aula
Alain Finkielkraut
– De verloren beschaving – Contact
– Een intelligent hart – Hoe Romans Je Helpen In Het Leven – Contact
– Ondankbaarheid – Een gesprek over onze tijd – Contact
– De ondergang van het denken – Contact
Erich Fromm
–      De angst voor vrijheid – Bijleveld
–       De zelfstandige mens – Bijleveld
–       Psychoanalyse en religie – Bijleveld
–       Een kwestie van hebben of zijn – Bijleveld
John Gray
– De stilte van dieren – over de vooruitgang en andere mythen – Ambo
– Strohonden – gedachten over mensen en andere dieren – Ambo
Stanislav Grof – Op de drempel van het leven – Kosmos
Paul Hawken – Blessed unrest – How the Largest Social Movement in History is Restoring Grace, Justice, and Beauty to the World Plume
Heinrich Heine – Over Duitsland – Atlas Contact
Christopher Hitchens god is niet groot (hoe religie alles vergiftigt) – Meulenhoff 
Daniel Kahneman – Ons feilbare denken – thinking, fast and slow –  Business contact           
Theo Kars – Praktisch verstand – klein handboek voor non-conformisten – Van Kwadraat
Naomi Klein
– No logo – geen ruimte geen keuze geen werk – Flamingo
– No time / verander nu, voor het klimaat alles verandert – De Geus
Gerrit Komrij – Morgen heten we allemaal Ali – vrolijke bespiegelingen over de tijdgeest – De Bezige Bij
Bruno Latour – Oog in oog met Gaia – acht lezingen over het nieuwe klimaat regime – Octavo Publicaties
Tom Lemaire – De val van Prometheus – over de keerzijden van de vooruitgang – Ambo
Joris Luyendijk – Dit kan niet waar zijn! – onder bankiers – Atlas Contact
Henk Manschot – Blijf de aarde trouw – pleidooi voor nietzscheaanse terrasofie – Vantilt
Abraham Maslow – Motivatie en persoonlijkheid – Lemniscaat
Alice Miller
– Het drama van het begaafde kind – een studie over het narcisme – Het Wereldvenster
– Gij zult niet merken – Tachtig jaar psychoanalyse – Het Wereldvenster
– De gemeden sleutel – De kindertijd en onze cultuur – Het Wereldvenster
George Monbiot – Out of the wreckage – a new politics for an age of crises – Verso 2017
Helen & Scott Nearing – The good life – Schocken books (1954) – 1989
Johan Norberg – Vooruitgang – 10 redenen om naar de toekomst uit te kijken – Nieuw Amsterdam
Jordan Peterson
– 12 rules for life – Penguin UK
– Maps of meaning – the architecture of belief – Taylor & Francis
Steven Pinker – The Better Angels of Our Nature/A History of Violence and Humanity – Penguin Books
David van Reybrouck – Tegen verkiezingen – De Bezige Bij
Roger Scruton – Het Westen en de Islam, over globalisering en terrorisme – Houtekiet 
Richard Sennet – Respect in a world of inequality – Norton
Timothy Snyder
– Over tirannie – 20 lessen uit de 20steeeuw – Ambo/Athos
– The road to unfreedom – Russia, Europe, America – Bodley Head
George Steiner – Het oog van de Meester – de weerbarstige verhouding tussen leermeester en leerling – De Bezige Bij
Arjen van Veelen  – Amerikanen lopen niet – De Correspondent
Paul Verhaeghe
– Identiteit – De Bezige Bij
–  Autoriteit – De Bezige Bij
–  Het einde van de psychotherapie – De Bezige Bij
Frans de Waal – Chimpansee politiek – macht en seks onder mensapen – Olympus
Dirk de Wachter – Borderline Times – Het einde van de normaliteit – Terra-Lannoo
John Welwood – Journey of the heart – Harper
Jeffrey Wijnberg
– Verborgen Agenda’s – Scriptum
– Ik kijk dwars door je heen – Scriptum
Michael Young – The rise of the meritocracy – Taylor & Francis Inc.

Spiritualiteit
Adyashanti – The end of your world – Sounds True
Daryl Bailey – Dismantling the fantasy – Non Duality Press
André van der Braak
– Goeroes en charisma – Altamira-Becht
–  Enlightenment blues – My years with an American guru – Monkfish
Carlos Castaneda
– Kennis en macht – De Bezige Bij – 1979
– Het wiel van de tijd – de essenties uit het werk van Carlos Castaneda – Servire 1999
david carse – Perfect Brilliant Stillness – Non Duality press
Hugo M. Enomiya-Lassalle – De os enzijn hoeder – Zen-bezinning – Ankh-Hermes
Joseph Goldstein – Vipassana –  inzicht meditatie als pad tot bevrijding – Asoka
Aldous Huxley – De eeuwige wijsheid – Servire
Kaivalya Navaneeta – The cream of emancipation – Sri Ramanasramam
Philip Kapleau – De drie pijlers van Zen – Ankh-Hermes
Jack Kornfield  – Na het feest komt de afwas – Servire
Jiddu Krishnamurti
– Commentaries on living – Part 1, 2 & 3 – Quest Books US
– Innerlijke Eenvoud – Altamira
U.G. Krishnamurti – De Denkbeeldige Geest – Samsara
Shabkar Lama – De vlucht van de Garoeda – Karnak
Anthony de Mello – Bewustzijn – Risico’s en mogelijkheden van de werkelijkheid – Samsara
Jed Mckenna – Dreamstate – a conspiracy theory – Smashwords edition
Sri Nisargadatta Maharaj
– Prior to Consciousness – The Acorn Press
– The nectar of immortality (ed. Robert Powell) – Blue Dove
– Consciousness and the Absolute (ed. Jean Dunn) – The Acorn Press
Bernadette Roberts – Het niet-zelf als enige Realiteit – Gottmer Uitgevers Groep BV
Suzanne Segal – Collision with the Infinite – Blue Dove Press
Anthony Storr – Reuzen op lemen voeten – een studie over goeroes – Nieuwezijds bv
Joan Tollifson – Ontwaken in het alledaagse – Samsara
Alan Watts
– The Book on the taboo against knowing who you are – Souvenir Press
– Nature, man and woman – Vintage
William Yenner – American Guru – a story of love, betrayal and healing – Epigraph Books

Literatuur
Michel Houellebecq

–      Onderworpen – De Arbeiderspers
–      Mogelijkheid van een eiland – De Arbeiderspers
–      H.P. Lovecraft – Tegen de wereld, tegen het leven – De Arbeiderspers
–      Elementaire deeltjes – Rainbow
–      De wereld als markt en strijd – De Arbeiderspers
–      De Kaart en het gebied – Rainbow
–      Platform – Uitgeverij Ludion
–      Lanzarote – Vintage
–      In aanwezigheid van Schopenhauer – De Arbeiderspers
–      Serotonine – De Arbeiderspers
–      Public enemies – With Bernard Henri-Levy – Atlantic Books

Franz Kafka – Verzameld werk – Querido
Kees van Kooten – Koot droomt zich af – De bezige Bij
H.P. Lovecraft – The complete fiction – Barnes & Noble
Edgar Allen Poe – Complete Tales and Poems of Edgar Allan Poe – Barnes & Noble
Ayn Rand
– Atlas Shrugged – Penguin Books
– De eeuwige bron (The fountainhead) – Luitingh Sijthoff
Stendhal
– Het rood en het zwart – kroniek van 1830 – Atlas
–  De Chartreuse van Parma – De Bezige Bij
–  Egotistische herinneringen – De Bezige Bij
Aleksandr Solženicyn – Abrikozen op sap en andere verhalen – Nw A’dam
Toon Tellegen
– De eenzaamheid van de egel – Querido
– Wij alleen – Querido
– Het vertrek van de mier – Querido
– De verschrompeling van de olifant – De Vrije Uitgevers
Marten Toonder

 • Het einde van eindeloos – De Bezige Bij
 • Een eenvoudige doch voedzame maaltijd – De Bezige Bij
 • De Bovenbazen – De Bezige Bij
 • Bedenk eens wat, Tom Poes – De Bezige Bij
 • Net wat ik al dacht – De Bezige Bij

Colson Whitehead – De Ondergrondse spoorweg – Atlas Contact
Irvin Yalom – De Schopenhauer kuur – Balans

Bowie, Eno & Visconti

Albiez & Patti – Brian Eno – Oblique music – Bloomberg
David Bowie IS – Xander Uitgevers bv (Advisor: Paul Morley)
Gijsbert Hanekroot – David Bowie – The Seventies – Conserve
Wim Hendrikse – David Bowie – biografie van een superster – Aspekt
Paul Morley – The Age of Bowie – How David Bowie made a world of difference – Gallery Books
Nicolas Pegg – The Complete David Bowie – Titan Books (Upgraded/updated version 2018)
Thomas Jerome Seabrook – Bowie in Berlin – a new career in a new town – Outline Press ltd
David Shephard – On some faraway beach – the life and times of Brian Eno – Orion
Gareth Thomas – David Bowie – The illustrated biography – Trans Atlantic 
Tony Visconti – The autobiography – Bowie, Bolan & the Brooklyn boy –Harper

de vroege vrijdenker-held: spinoza!

de filosoof met de hamer die hield van Denkers die schrijven met hun bloed! All the way or no way at all! Love this dude

De moderne anti guru- guru…een man die kon denken, wie ik dankbaar ben en toch…ach, mens…

Enkele van de door mij bekeken en gewaardeerde Video’s (vermijd korte clips, ze zijn te sensatie belust en puberaal):

Sam Harris – Jordan Peterson – moderator Weinstein (not Harvey:)
Russel Brand & Jordan Peterson – Onder the skin #52
Stephen Fry & Steven Pinker on the enlightenment today (neen! niet over spiritual enlightenment, dummy.)
Political Correctness Debate ft. Stephen Fry, Jordan Peterson, Michael Dyson, Michelle Goldberg
Humanity – Ricky Gervais
Better call Saul – Netflix 🙂
Rectify
The Vietnam War – Ken Burns
Apocalypse series (on WW1, Verdun, Stalin, Hitler, WW2)

EN ZIE TEGENLICHT docu’s!

O, ja, ik heb de veelal Scandinavische ‘literaire thrillers’ die ik graag lees buiten beschouwing gelaten, zo ook allerlei series (voor de lol op Saul en Rectify na).