Recensie “Leiband” in de InZicht van mei…

Hans Laurentius – Aan de leiband of je eigen pad? – Filosofische fragmenten over werkelijke individualiteit, Friedrich Nietzsche en andere zaken…

Uitgeverij Brave New Books/ ISBN10: 9789402195910
250 pgs, €23,95 (Ebook €13,95)

Wie dacht dat Verlichting navelstaren tot gevolg heeft, wordt in dit boek stevig terechtgewezen. Hoewel advaita leraar Hans Laurentius eenheidszoekers nog steeds van hun misvattingen verlost, is hij nog allerminst klaar met de wereld.

Na lange afwezigheid keerde een oude vriend in zijn leven terug: de filosoof Nietzsche, met in diens kielzog denkers als Schopenhauer, Voltaire en (meer eigentijds) Jordan Peterson [HL: en b.v. Peter Sloterdijk en Alain Finkielkraut]. Hun kritische beschouwingen brachten Laurentius’ vuurtje weer fel aan het branden, met als resultaat dit boek.

Het is een ander soort boek dan we gewend zijn. De eenheidservaring komt maar mondjesmaat aan bod, het staat vol met filosofische leestips en op bijna elk hoofdstuk volgt een indrukwekkende notenlijst. Er is zelfs ruimte gemaakt voor een psychologisch karaktermodel en een door Laurentius gedroomd economisch systeem. 

Helemaal onverwachts is deze verandering niet, in vorige boeken kwam naast eenheidsbewustzijn ook regelmatig het begrip ‘Volwassene’ boven, een ideaalfiguur sterk verwant aan Nietzsches Übermensch (minus de later toegevoegde nationaal-socialistische uitleg). De Volwassene denkt voor zichzelf, voegt zich naar niemand en is te allen tijde bereid zijn overtuigingen bij te stellen of te verwerpen. 

Deze staat van autonomie is in zoverre verwant aan het verlichte zijn, dat een ‘verlichte’ al volwassen is (of dat alsnog vanzelf zal worden), maar niet elke Volwassene automatisch eenheidsbewustzijn zal ervaren.

Voor Volwassenen in wording is dit boek geschreven. Het bevat een veelvoud aan onderscheidende voorbeelden, van groot (wereldpolitiek) tot klein (de neiging de eigen neus te volgen in plaats van het slaafs schikken naar de maatschappelijke normen) .

En passant krijgen allerhande conformisten een flinke veeg uit de pan op Laurentiaanse wijze: recht-voor-zijn-raap, vilein en vermakelijk. De wereldverbeteraars, de religieuzen, de zachtmoedig spirituelen (die evenwel de kracht niet hebben hardvochtig te zijn, dergelijke deugdzaamheid is zonder waarde, aldus de schrijver).

Laurentius breekt vooral overtuigingen af, maar probeert niemand een nieuw keurslijf aan te meten, zijn boodschap is vooral autonoom te blijven denken.

In dit boek wordt niemand de wet voorgeschreven, maar Laurentius weigert zich ook te schikken naar andermans wetten. Zoals hij ergens stelt: “Een echt mens wenst geen macht over anderen te hebben, maar over zichzelf.”                                                                                                                   Frans Hasselaar


HL: Indeed, of zoals de meester zei: een Nobele ‘ziel’ eerbiedigt vooral zichzelf…en – verkoopt die ‘ziel’ niet… niet voor geld, anderen, waardering, of deadlines…

DUS LEES : Aan de leiband, als je leren wil tenminste – deel 2 van mijn Filosofische fragmenten is er nu (november 2020) ook, genaamd: DE TAO VAN HANS, waarin ik de boel nog eens flink uitdiep en verrijk!

En vergeet ook deze niet: deel 3 van mijn trilogie over
spirituele verlichting, volwassenheid en tal van andere dingen die een echt mens weten kan of misschien wel moet!