Recensie “Zelfherinnering” uit InZicht

In de november editie van InZicht, schrijft Frans Hasselaar het volgende over deze heruitgave:

Zelfherinnering is een heruitgave. Het boek verscheen voor het eerst in 2004 en beslaat de periode dat Hans Laurentius nog regelmatig satsangs, retraites en weekendbijeenkomsten verzorgde vanuit spiritueel centrum De Horizon in Ottersum. Gelukkig speelt tijd geen rol voor wie spreekt en leest over het tijdloze en is dit boek nog even relevant als toen.

Zelfherinnering bestaat grotendeels uit vraag- en antwoordsessies, aangevuld met gedichten door Richard van de Waarsenburg (inmiddels overleden), met wie Hans Laurentius dit boek samenstelde. Wat aan de satsangs in dit boek opvalt is de vertrouwelijkheid tussen leraar en leerling, wellicht teweeggebracht door de meerdaagse sessies die in De Horizon werden gevolgd. De vragenstellers spreken vrijuit en het is voor de leraar zelden nodig er met gestrekt been in te gaan. Door de intimiteit die zo ontstaat komen gesprekken vrij snel tot de kern van de zaak. Veronderstellingen, overtuigingen en spirituele clichésworden rap teruggesnoeid tot de wortel en wat overblijft is stille verwondering.

Als bonus is aan deze heruitgave een hervertelling van zen-tekst De tien fasen van het hoeden van de Os toegevoegd, een verhaal over de tien stadia van verlichting, oorspronkelijk geschreven in de twaalfde eeuw, door de Chinese meester Kakuan. De zoeker en uiteindelijke hoeder van de Os is de spirituele zoeker, de Os het eenheidsbewustzijn. Het is dan ook de vraag wie nou uiteindelijk wie vangt. Aan de hand van het verhaal wijst Hans Laurentius de zoeker op de eerste gewaarwordingen van Eenheid, leert hij hem hiermee vertrouwd te raken, zichzelf in het gevecht met Eenheid los te laten en uiteindelijk de Eenheid te integreren in het leven, waardoor die weer heel gewoon wordt.

De tien fasen worden kort en bondig behandeld, en in combinatie met het voorwoord dat eraan is toegevoegd is het een zeer krachtige steun en toeverlaat op de weg naar Eenheid. Een boekje op zich bijna.” 

Bestellen?